top of page
tea-break-office.jpg

יזמות חברתית בתקופת משבר

ארגונים ועסקים חברתיים מחברה ערבית מוזמנים להגיש לקול קורא של ייזמות מטעם הג׳וינט ולהביא צורות התערבות חדשניות לטיפול באתגרי תקופת חירום

כללי

ההתמודדות עם אתגרי החירום והשפעתם הרחבה גם ליום שאחרי תשנה את המציאות בטווח הקצר וגם ברחוק בתחום התעסוקה המשתנה. המון אתגרים חברתיים חריפים שפגעו בחוסן החברתי באופן כללי ובמיוחד בחברה הערבית.

"הפורום לקידום יזמות בחברה ערבית" שהוקם על יד הג'וינט והכוורת בהובלתו של ד"ר מחמוד כיאל מורכב מ כ 30 ארגונים אסטרטגיים באקוסיסטם המתמחים בזירת קידום יזמות בכלל ויזמות בחברה הערבית בפרט, כולל משרדי ממשלה, ארגוני יזמות, יזמים, משקיעים, יזמים נבחרים ועוד.

"הכוורת" - המרכז ליזמות וחדשנות חברתית של ישראל, מיסודם של הג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי עוזרים ליזמות ויזמים מהשטח להצמיח מיזמים חברתיים דרך פיתוח חשיבה חדשנית ויצירת תשתית להטמעת יוזמות חברתיות.  

בחברה הערבית קיימים מס' רב של אתגרים חברתיים, וכן משאבים ניהוליים חסרים הגורמים לכמות מועטה של יוזמות ויזמים ובהיעדר המשאבים, מענים יעודים שמותאמים לחברה הערבית, הנושא של יזמות מתקשה לצמוח.

יזמים מהחברה הערבית, ארגונים חברתיים הפועלים בחברה הערבית בישראל  ועסקים חברתיים בעלי פתרונות חדשניים ופורצי דרך לאתגרי תעסוקת וחוסן חברה ערבית בתקופת חירום אנו מזמינים אותכם להגיש לקול קורא ולקחת חלק בתוכנית יזמות חברתית בתקופה החירום.

 
 
 

מה אנחנו מחפשים

יזמים מהחברה הערבית, ארגונים חברתיים הפועלים בחברה הערבית בישראל  ועסקים חברתיים בעלי פתרונות חדשניים ופורצי דרך  לאתגרי תעסוקת וחוסן חברה ערבית בתקופת חירום אנו מזמינים אותכם להגיש לקול קורא ולקחת חלק בתוכנית יזמות חברתית בתקופה החירום.

 1. מיזמים חדשים/קיימים ובתנאי שיש להם היכולת המוכחת ליישום מיידית

 2. מיזמים בעלי פוטנציאל קיימות מעבר לתלות בכספי המענק

 3. פתיחות ושיתופיות - נכונות לשיתוף ידע ושיתופי פעולה

 4. חברה/תאגיד/ עמותה רשומה עם ניהול כלכלי תקין

 5. מיזמים שיכולים לתת מענה לצורך שעולה מהשטח בתקופת חירום

 
 
 

רשימת תחומי עיסוק אפשריים למיזמים

 1. ניהול ועבודה מרחוק

 2. התמודדות עם אתגרי התעסוקה בדרום כולל בחברה הבדאוית

 3. פתרונות לעסקים קטנים מהחברה הערבית בדרום

 4. שילוב עובדים מהחברה הערבית בענפים, תפקידים ומסלולי תעסוקה נדרשים בחירום

 5. עידוד ומתן כלים מקצועיים לסביבות עבודה מגוונות ומכלילות

 6. פתרונות במרחב תעסוקת צעירים במגוון אוכלוסיות

 
 
 

מה אנחנו מציעים

מענק כספי

ארבעת המיזמים הזוכים יקבלו מענק של ₪50,000 - ₪75,000   

חיבור היוזמה לגופים וליזמים שונים הפועלים במרחב כרשת של שגרירים

תוכנית מנטורינג

ארבעת המיזמים הזוכים יקבלו תמיכה דרך חיבור למנטור ממיטב אנשי התוכן  להכוונת והתאמת עשייה בשטח דרך מתן הכשרה והקצאת ידע מקצועי בתחום היזמות

ליווי פרטני

ארבעת המיזמים הזוכים יקבלו שעות ליווי פרטניות מאנשי מקצוע בתחום היזמות והעשייה החברתית לשם האצה ומינוף התוכנית

מטרת התוכנית

 1. עידוד השדה החברתי לפעול בתקופת מלחמה ולתת תמיכה ליוזמות שנותנים מענה לאתגרים להעצים את העשייה שלהם

 2. עידוד החברה הערבית להתנעת מעורבות ושותפות בעשייה ויזמות חברתית

 3. התאמת פתרונות אמיתיים לאתגרים שעולים מהשטח בתקופת משבר ולהפוך אותם לפלטפורמה שימושית רוחבית

 4. מתן מענה לצורך בתחום תעסוקת אנשים מחברה ערבית, אשר יסייע בהשתלבות ו/או בתעסוקה איכותית שמהווה כלי בעל ערך להתמודדות עם התקופה

 
 
 

ועדת היגוי

הינה הוועדה שמובילה את אבני הדרך של התוכנית ולוקחת חלק במיון היוזמות שמגישות לקול קורא ומורכבת מאנשי מקצוע מפורום היזמות של החברה הערבית, הכוורת ומשרד הממשלה שתהיה אחראית על בחירת היוזמות הזוכות.  

 
 
 

תנאי סף להגשת מועמדות

 1. המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר.

 2. המציע הוא אדם פרטי , עוסק מורשה, שותפות או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין והמנהל ספרים כדין בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים. ככל שהמציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח (חל"צ או עמותה) עליו להחזיק באישור ניהול תקין בר-תוקף מאת רשות התאגידים.

 3. על המציע להחזיק באישור תקף על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.

 4. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.  

 5. למציע רעיון למיזם חדשני (חדש/ קיים) המותאם לתקופת החירום ובעל יכולת ליישום במיידי. לשם הוכחת סעיף זה נדרש למלא את המסמך פה למטה.

 6. למציע – מיזמים בעלי פוטנציאל קיימות מעבר לתלות בכספי המענק

 7. למציע רעיון בתחומי העיסוק המופיעים בקול קורא.

 
 
 

מסמכים להורדה וחתימה

לחץ על המסמך להורדה

 
 
 

תהליך הגשת המועמדות 

מועד פרסום "קול הקורא"

09.11.2023

 
 
 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה   

15.11.2023 בשעה 16:00

 
 
 

מועד אחרון להגשת הצעות   

21.11.2023 בשעה 16:00

 
 
 

לפרטים נוספים: עזמי אנדריא מנהל תוכניות חברה ערבית בג'וינט

+972-052-8663501

 
 
 
bottom of page